Landora VacationLandora Vacation
Quên mật khẩu?

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website www.sohuukynghi.info, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Landora Vacation (Sau đây gọi chung là “Sohuukynghi”).

Chính sách này mô tả cách Sohuukynghi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng khi tham gia truy cập, giao dịch Sohuukynghi. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Sohuukynghi được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Sohuukynghi.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

– Khi khách hàng thực hiện giao dịch tại Sohuukynghi, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch.

– Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Sohuukynghi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin khách hàng, cũng như thông tin trao đổi giữa khách hàng và Sohuukynghi, đều được  lưu giữa và bảo mật bởi hệ thống của Sohuukynghi.

– Sohuukynghi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Sohuukynghi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập hoặc sử dụng các tính năng của Sohuukynghi. Khi thu thập dữ liệu, Sohuukynghi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được đảm bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

– Các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được các đối tác cổng thanh toán của Sohuukynghi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Sohuukynghi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Sohuukynghi.

– Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Sohuukynghi, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website Sohuukynghi, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Sohuukynghi phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Sohuukynghi có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách kàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng thông tin khách hàng

– Sohuukynghi có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng giới hạn thông tin khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Sohuukynghi;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Sohuukynghi;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

– Sohuukynghi không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Sohuukynghi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng.

– Ngoài các trường hợp nêu trên, Sohuukynghi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Sohuukynghi cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Sohuukynghi có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích:  Sohuukynghi có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Sohuukynghi  tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho Sohuukynghi sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các công ty khác trong Tập Đoàn Empire Group và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với: Sohuukynghi có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Empire Group, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Sohuukynghi.
  • Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Sohuukynghi: Sohuukynghi có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Sohuukynghi cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được Sohuukynghi  sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Adayroi có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Sohuukynghi sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo chính sách này.

2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Sohuukynghi +84 97 1307979 hoặc gửi email đến địa chỉ info@landoravacation.vn.